İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Hakkari Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

AFAD, TABB ile Türkiye’nin Afet Hafızasını Gelecek Nesillere Taşıyor 08 Ağustos 2016

Afetler ile ilgili elde edilen bilimsel deneyim ve sonuçların kaybolmadan güvenilir, dijital bir platformda korunmasını ve her an ulaşılabilir olmasını sağlayan Türkiye Afet Bilgi Bankası Projesi’nde (TABB) bugüne kadar 111.818 doküman ve 15.000 afet verisi yüklendi.

Türkiye, jeolojik, topoğrafik ve meteorolojik koşulların olumsuzluğu nedeniyle sık sık büyük doğal afet olayları ile karşı karşıya kalabiliyor.

Afet anında yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önceden önlenebilmesi için ise yaşanmış afetlere ait bilgi birikiminin korunması gerekiyor. Her düzeyde karar vericiler ve araştırmacılar, afet yönetimi politikalarını ve stratejilerini bu bilgi birikimi üzerine kurgulamaktadırlar.

Bilgi birikimini gelecek kuşaklara taşıyan en önemli araçlardan biri olan arşiv sistemleri, araştırmacıların ve karar vericilerin bu bilgilere ulaşarak analiz yapmalarına ve buna göre strateji ve politikalar belirlemelerine olanak veriyor.

AFAD, bu ihtiyaca yönelik olarak afetlere ait bilgi birikimini gelecek nesillere taşıyacak, afetler ile ilgili elde edilen bilimsel deneyimlerin ve sonuçların kaybolmadan, hızlı ulaşılabilir ve güvenilir bir dijital platformda saklanabilmesini sağlayacak olan Türkiye Afet Bilgi Bankası’nı (TABB) geliştirdi.

TABB; araştırmacıların, karar vericilerin ve uygulayıcıların, ülkemizdeki afetler ile ilgili bilgilere ve çalışmalara tek bir platform üzerinden ulaşabilmesini sağlıyor.

 

Afet hafızamız gelecek nesillere aktarılıyor

“tabb.afad.gov.tr” internet adresinden 11 Mart 2014 tarihinde yayıma giren Türkiye Afet Bilgi Bankası (TABB), ilk etapta “Doküman” ve “Analiz” olmak üzere 2 Modül olarak tasarlandı.

Doküman Modülü; üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları gibi değişik birimlerde yıllar boyunca hazırlanan, ancak kullanıcılara erişimi sağlanamayan kaynaklara tek bir noktadan, kolayca erişime olanak veriyor.

Analiz Modülü ise ülkemizin kuruluşundan bu yana meydana gelen afetlerin dijital ortama taşınarak söz konusu afetlerle ilgili değerlendirmelerin yapılabilmesini sağlıyor. Modül ile afet sonrası elde edilen verilerin arşivlenmesi, bu verilerin istatistiki olarak analiz edilmesi, haritalandırılması ve bunların raporlanması mümkün oluyor.

Analiz Modülü’nde bu güne kadar yüklenen 15.000 bin; Doküman Modülü’nde de 111.818 veri, araştırmacıların ve tüm vatandaşların erişimine açık durumda bulunuyor.

 

Mobilden kolay ulaşım

TABB için geliştirilen mobil uygulaması ile de Türkiye’nin afet arşivine her an, her yerden ulaşılabilir.

 

TABB’a uzanan süreç

17 Ağustos 1999 tarihi, ülkemizin afet yönetimi stratejisi için bir milat oldu. Afet yönetiminde ülkemiz kaynaklarının doğru ve verimli şekilde koordine edilmesi için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kuruldu; hazırlık, planlama ve risk azaltma çalışmalarını merkeze alan, afetler oluşmadan afetlere risk yönetimi odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi uygulanmaya konuldu.

Bu anlayış değişikliğinin ilk ürünü olan Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı (UDSEP-2023) ile tüm kamu kurum-kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde Türkiye’nin depremle mücadele yol haritası çıkarıldı.

UDSEP-2023 kapsamında başlatılan Ulusal Deprem Araştırmaları Programı (UDAP) ile üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve kamu kurumlarının depremle mücadele konusundaki projelere destek sağlanmaya başlandı.

Bu projelerden biri de, afetlere ait bilgi birikimini gelecek nesillere taşıyan, afetler ile ilgili elde edilen bilimsel deneyim ve sonuçların kaybolmadan, hızlı ulaşılabilir ve güvenilir bir dijital platformda saklanabilmesini sağlayan Türkiye Afet Bilgi Bankası (TABB) oldu.